Būti ar nebūti?

🔹 Kaip žmogus priima sprendimus? Kokią kainą sutinka mokėti už pasirinkimą? Ar jis pasirengęs eiti iki galo? Šie klausimai susiję su labiausiai rūpima valdymo teorijos tema ir keliami apskritai mąstant apie gyvenimą. Stiprūs charakteriai priima stiprius sprendimus, kitų likimas – nuolat maskatuotis tarp dviejų krantų, nesiryžtant prisišvartuoti nei prie vieno, nei prie kito.
.
🔹 Sprendimai suteikia būčiai nerimo, tonizuoja nervų sistemą, kartais sukelia nemigą. Tačiau tuo pačiu metu gyvenimas tampa ryškesnis, pasipildo žaidimo elementais ir sukelia emocijų pliūpsnį. Sprendimai visiškai pašalina nuobodulį.
Būtent sprendimai skirsto žmones į dvi grupes – verslininkai-inovatoriai ir visi kiti: pirmieji, pasitaiko, priima sprendimus skendėdami visiškame rūke ir dėl to neišprotėja; antriesiems reikalingos taisyklės, reglamentai ir instrukcijos – nors kažkoks priimto sprendimo pateisinimas. Asmenybių, kurios geba VEIKTI, – yra vis mažiau it mažiau. Ir visgi geriau priimti netinkamą sprendimą, nei nepriimti jokio. Priimtas sprendimas pastūmėja judėti, išryškina kitos kelio atkarpos ateities galimybes.
.
🔹 Tarptautinio menedžmento instituto kvalifikacinio rengimo programose visur naudojamas probleminis metodas: analizė, problemos formulavimas, galima sprendimų matrica, pasirinkimas, padarinių vertinimas. Tokio metodo įsisavinimas, o kartu ir mąstymo sistemiškumo ir konceptualumo ugdymas suteikia daugiau dividendų ir mažiau nuostolių.
.
🔹 Priimti sprendimus vystant verslą – pagrindų pagrindas. Sėkmė ir nesėkmė, klestėjimas ir žlugimas – visa tai sprendimų rezultatas. Nesvarbu, kokioje srityje jūs dirbate, kokie jūsų gyvenimo tikslai, jūsų laukia sunkūs laikai, jeigu negalite priimti protingų sprendimų ir nuosekliai jų vykdyti. Štai jau tris dešimtmečius skamba Tarptautinio menedžmento instituto absolventų padėkos žodžiai už teisingą ir sąmoningai pasirinktą augimo kryptį. Tai pagrindžia tiesą – išmintingais tampama.