+370 618 12 537, info@tmi.lt, Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius

Dėmesio, kelias atviras!

Nauji vaidmenys ir galimybės
Finansinė Europos kalba – TFAS

Programa "Buhalteris profesionalas"

Vyksta išankstinė registracija 2024 m. rudens semestrui

mokymai buhalteriams

mokymai buhalteriams

Garbingas tikslas – tapti tarptautinio lygio specialistu kartu su profesinėmis Didžiosios Britanijos organizacijomis: "International Association of Accounting Professionals" (IAAP/IAB) ir Finansų Buhalterių Institutu (IFA).

Tai yra puiki galimybė įsisavinti TFAS taikymo taisykles ir įgyti darbo su jais įgūdžių. Taip įgysite profesionalaus buhalterio vardą. Mokymai vyksta lietuvių kalba pagal akredituotas Didžiosios Britanijos programas, naudojant šiuolaikinę mokymosi technologiją.

          

Programos sudėtis

Tarptautinės finansų apskaitos specialistas
BUHALTERIS PROFESIONALAS
Kursai L3 „Tarptautinė finansų apskaita“ (IAAP/IAB)
(Diploma in Accounting and Advanced Book-Keeping)
3 mėn., 145 akad. val. Pradžia – nuo 2024 m. rugsėjo 14 d.

Plačiau apie kursus Sužinoti kainą

Finansinės atskaitomybės rengimo pagal TFAS principus specialistas
BUHALTERIS EKSPERTAS
Kursai L4 „Finansinė atskaitomybė pagal TFAS“ (IAAP/IAB)
(Certificate in International Accounting Standards and IFRS)
3 mėn., 145 akad. val. Pradžia – nuo 2024 m. rugsėjo 28 d.

Plačiau apie kursus Sužinoti kainą

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų specialistas
BUHALTERIS METODININKAS
Kursai L5 „TFAS profesionalams“ (IFA)
(Diplomai in International Financial Reporting Standards for Professional)
4,5 mėn., 180 akad. val. Pradžia – nuo 2024 m. spalio 5 d.

Plačiau apie kursus Sužinoti kainą

Buhalteris ir finansininkasDidžiosios Britanijos atvirojo universiteto kursai
„Finansinės veiklos valdymas“
Financial performance management
3 mėn., 150 akad. val. Pradžia – nuo 2024 kovo 16 d.

Plačiau apie kursus

Mokymų formaDieninė - neakivaizdinė ("Zoom" platforma)
KalbaLietuvių
Baigimo dokumentai

.

Tarptautinio lygio
buhalteris profesionalas

IAAP/IAB ir IFA profesinės bendrijos nustato kompetentingumo standartus, rengia specialistus ir atlieka sertifikavimą.

Programos sudėtis

Paspauskite ir sužinokite plačiau:

3-iojo lygio (L3) kvalifikacija yra pakankama, norint teikti buhalterinės ir finansų apskaitos paslaugas bet kuriai įmonei ar organizacijai, taip pat rengti finansines ataskaitas verslininkams ir bendrijoms. Samdomi trečiojo lygio specialistai gali eiti kontrolieriaus pareigas.

IAB Memorandumas, 2016

Kurso turinys
 1. Buhalterinės apskaitos pradmenys ir principai
 2. Buhalterinės apskaitos klaidų taisymas
 3. Buhalterinių klaidų šalinimas
 4. Pajamų ir išlaidų straipsnių paskirstymas
 5. Atsargų apskaita buhalterinėje apskaitoje
 6. Nusidėvėjimo apskaita buhalterinėje apskaitoje
 7. Pagrindinių priemonių išėmimas– koregavimas
 8. Pagrindinių priemonių apskaitos registrai
 9. Išankstinių mokėjimų ir sankaupų koregavimas
 10. Beviltiškų ir abejotinų skolų koregavimas
 11. Kreditų kontrolė
 12. Periodinės finansinės atskaitomybės rengimas
 13. Įvedimas į bendriją
 14. Partnerystės
 15. Klubai / draugijos (neprekybinės organizacijos)
 16. Nepilni apskaitos įrašai
 17. Išplėstinis tarpinis balansas.

Išplėstinis kurso turinys

.

Kursas leis jums:
 • Įgyti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, įskaitant užsienio kapitalo įmones.
 • Padidinti galimybes susirasti darbą, ir ne tik Lietuvoje.
 • Įvaldyti tarptautinio lygio kompetenciją.
 • Kelti kvalifikaciją kursuose L4 ir L5.
 • Tapti IAB profesionalų asociacijos nariu.
 • Įgyti buhalterio profesionalo vardą.
Baigę kursą, jūs gebėsite:
 • Suprasti ir taikyti praktikoje apskaitos principus, metodus ir taisykles.
 • Naudoti pagalbines sąskaitas ir šalinti buhalterines klaidas.
 • Suprasti ir taikyti buhalterinės apskaitos koncepcijas ir politiką.
 • Klasifikuoti išlaidas ir pajamas.
 • Tvarkyti įrašus ir koreguoti atsargų apskaitą.
 • Tvarkyti įrašus ir koreguoti išankstinių mokėjimų apskaitą.
 • Tvarkyti įrašus ir sąskaitas, apskaičiuodami pagrindinių materialiųjų priemonių nusidėvėjimą ir nurašymą.
 • Tvarkyti beviltiškų ir abejotinų skolų įrašus bei sąskaitas.
 • Rengti verslininkų finansinę atskaitomybę.
 • Rengti verslininkų išplėstinį bandomąjį balansą.
 • Rengti verslininkų finansinę atskaitomybę nepilnų įrašų pagrindu.
 • Rengti nekomercinių organizacijų finansinę atskaitomybę.
 • Tvarkyti bendrijų įrašus ir rengti finansinę atskaitomybę.

4-ojo lygio (L4) kvalifikacija faktiškai prilygsta universiteto pirmojo-antrojo kursų lygiui ir atitinka finansų vadybininko ar eksperto kvalifikaciją. Norintiems rengti įmonių finansinę atskaitomybę reikia gauti šios srities IAAP ketvirtojo lygio diplomą.

IAB Memorandumas, 2016

Kursas leis jums:
 • Įgyti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, įskaitant užsienio kapitalo įmones.
 • Padidinti galimybes susirasti darbą, ir ne tik Lietuvoje.
 • Įvaldyti tarptautinio lygio kompetenciją.
 • Patvirtinti kvalifikaciją Didžiosios Britanijos diplomu.
 • Tapti IAB profesionalų asociacijos nariu.
 • Įgyti buhalterio profesionalo vardą.

.

Įvaldę kursą, jūs gebėsite:
 • Rengti ribotos atsakomybės bendrovių finansinę atskaitomybę, skirtą vidiniam naudojimui.
 • Suprasti koncepcinių pagrindų reikšmę.
 • Suprasti koncepcinių pagrindų tikslus.
 • Identifikuoti finansinės atskaitomybės naudotojus.
 • Parengti finansinę atskaitomybę pagal tarptautinių standartų reikalavimus.
 • Parengti pinigų srautų ataskaitą pagal su TFAS.
 • Parengti konsoliduotą finansinę ataskaitą.
 • Išmanyti ir suprasti konsolidacijos tikslus, kontrolės svarbą santykiuose tarp patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių, taip pat skirtumus tarp investicijų ir kontrolės bei daryti reikšmingą įtaką.
 • Apskaičiuoti įvairius koeficientus ir teikti atskaitomybės įvertinimą.
Kurso temos

Bendroji informacija apie ribotos atsakomybės bendrovės:

 • ribotos atsakomybės koncepcijos esmė
 • ribotos atsakomybės bendrovės teisinis statusas
 • ribotos atsakomybės bendrovių tipai: viešoji ir privati ribotos atsakomybės bendrovės
 • pagrindiniai ribotos atsakomybės bendrovės privalumai ir skirtumai, lyginant su kitomis bendrovėmis
 • ribotos atsakomybės bendrovės formavimo procesas, su šio tipo bendrovių įkūrimu susijusios procedūros ir dokumentų turinys
 • akcijų emisijos prospektas
  • steigimo sutartis
  • bendrovės įstatai.

.

Kodėl verta mokytis?
 • Buhalterinės apskaitos kursai vyksta pagal technologiją, kuri išsiskiria aukštu efektyvumu ir orientacija į praktinį žinių taikymą.
 • Unikalus mokymo procesas suteikia galimybę studijuoti nenutraukiant darbo, o įsisavintas žinias ir įgūdžius jau kitą dieną galima taikyti praktikoje.
 • Mokomoji medžiaga orientuota į šiuolaikinę darbinę buhalterio aplinką. Dėl gausybės praktinių pavyzdžių ir pratimų medžiaga lengvai įsisavinama.
 • Taikoma šiuolaikinė dieninė-neakivaizdinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studento patirtis ir teorinė kurso dalis.

Peržiūrėti L4 kursų turinį

Į L5 kursus priimami klausytojai, baigę L3/L4 kursus, arba asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį, kurie jau susipažino su TFAS pagrindais ir dirbdami kažkiek jais vadovavosi.

Kursas pateikia specialistams efektyvų būdą įsisavinti sistemines žinias apie TFAS reikalavimus ir įgyti jų praktinio taikymo įgūdžių, valdant finansus organizacijų veikloje, bei gauti tarptautiniu mastu pripažįstamą diplomą, kotiruojamą daugiau nei 90 pasaulio šalių.

IFA Memorandumas, 2012

Kursas leis jums:
 • Studijuoti Finansų Analitikų Institute (D. Britanija), neišvykstant iš Lietuvos.
 • Įgyti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, įskaitant užsienio kapitalo įmones.
 • Padidinti galimybes susirasti darbą, ir ne tik Lietuvoje.
 • Įgyti tarptautinio lygio kompetenciją.
 • Patvirtinti kvalifikaciją Didžiosios Britanijos diplomu „Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals“ (Dip IFRS).
 • Mokytis NE DARBO metu lietuvių kalba.
 • Įgyti buhalterio profesionalo vardą.

.

Įvaldę kursą, jūs gebėsite:
 • Organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal tarptautinius standartus.
 • Tvarkyti aukšto sudėtingumo TFAS atskaitomybę.
 • Transformuoti esamą atskaitomybę į TFAS atskaitomybę.
 • Suprasti ir prognozuoti buhalterinės apskaitos kitimo tendencijas, remiantis tarptautiniais standartais.
 • Susisteminti finansinių ataskaitų rengimo reikalavimus, principus, taisykles ir procedūras.

 

 

Kurso turinys
 • 1-asis TFAS Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą
 • 2-asis TFAS Mokėjimas akcijomis
 • 5-asis TFAS Ilgalaikis turtas skirtas parduoti ir nutrauktoji veikla
 • 7-asis TFAS Informacijos atskleidimas
 • 9-asis TFAS Finansinės priemonės
 • 11-asis TFAS Jungtinė veikla
 • 13-asis TFAS Tikrosios vertės nustatymas
 • 15-asis TFAS Pajamas pagal sutartis su klientais
 • 16-asis TFAS Nuoma
 • 2-asis TAS Atsargos
 • 12-asis TAS Pelno mokesčiai
 • 16-asis TAS Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai
 • 19-asis TAS Išmokos darbuotojams
 • 20-asis TAS Valstybės dotacijų apskaita ir Valstybės paramos atskleidimas
 • 21-asis TAS Valiutos kurso pasikeitimo įtaka
 • 23-asis TAS Skolinimosi išlaidos
 • 26-asis TAS Pensinio aprūpinimo planų apskaita ir atskaitomybė
 • 28-asis TAS Investicijos į asocijuotas įmones
 • 32-asis TAS Finansinės priemonės: pateikimas
 • 33-asis TAS Vienos akcijos pelnas
 • 36-asis TAS Turto vertės sumažėjimas
 • 37-asis TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas
 • 38-asis TAS Nematerialus turtas
 • 40-asis TAS Investicinis turtas
 • 41-asis TAS Žemės ūkis
 • 3-asis TFAS Verslo jungimai
 • 8-asis TFAS Veiklos segmentai
 • 10-asis TFAS Konsoliduotosios finansinės ataskaitos
 • 12-asis TFAS Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas
 • 1-asis TAS Finansinių ataskaitų pateikimas
 • 7-asis TAS Pinigų srautų ataskaita
 • 8-asis TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos
 • 10-asis TAS Įvykiai po balanso datos
 • 27-asis TAS Atskiros finansinės ataskaitos
 • 29-asis TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis
 • 34-asis TAS Tarpinė finansinė atskaitomybė
Nemokama knyga tiems, kas nori
tapti profesionaliu buhalteriu.

Konceptualūs TFAS pagrindai

5 realybės. Panaudojimo sritis.
Kokybinės charakteristikos. Finansinės
atskaitomybės elementai.

PDF knyga "TFAS pagrindai"

Gauti knygą nemokamai

Siųsti PDF knygą į el. paštą

Sutinku su asmens duomenų tvarkymo politika.

Užsakyti naujienlaiškį. Atsisakyti galėsite bet kada.

Kaip vyksta studijos?

Dieninė-neakivaizdinė studijų forma (blended learning)
Įvadinis seminaras

Klausytojai susipažįsta su dėstytoju konsultantu, studijų grupe, gauna mokomosios medžiagos komplektą, užsiėmimų planą-grafiką ir t. t.

Konsultacijos

Studentas gali bet kuriuo metu konsultuotis su dėstytoju telefonu ar elektroniniu paštu.

Baigiamasis egzaminas

Baigiamasis egzaminas laikomas raštu du kartus per metus – gruodį ir birželį. Tomis dienomis egzaminus laiko studentai visame pasaulyje, po to visi darbai persiunčiami IAB. Perlaikyti egzaminą galima po pusės metų, sumokėjus papildomą registracijos mokestį.

Mokomoji medžiaga

Programų pagrindą sudaro specialiai parengti vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, pratybų sąsiuvinių užduočių atsakymai. Mokomoji medžiaga perduodama naudotis nuolat.

Praktiniai seminarai

Vyksta vieną–du kartus per mėnesį per „Zoom“ platformą, šeštadienį, ir trunka penkias valandas. Seminaras – tai bendravimas pogrupiuose, bendras praktinių užduočių sprendimas, keitimasis patirtimi.

Rašomųjų darbų užduotys

Studijų metu studentai atlieka: rašomuosius darbus. Visi darbai patikrinami ir grąžinami studentams su dėstytojų pastabomis ir komentarais.

Dėstytojai konsultantai

Tai buhalteriai profesionalai, turintys aukštąjį išsilavinimą, kurių žinias ir patirtį patvirtina IAAP
 kvalifikacija. Jie yra jūsų pagrindiniai pagalbininkai per visą studijų laiką. Dėstytojai ves seminarus, atsakys į jūsų klausimus per interneto konferencijas, vertins ir komentuos rašomuosius darbus, konsultuos.

Kokia mokymų nauda?

 • Aukštą studijų kokybę užtikrina visas priemonių kompleksas. Svarbiausia yra tai, kad mūsų švietimo įstaiga priklauso tarptautinei tinklinei organizacijai – Didžiosios Britanijos buhalterių asociacijai (IAB, IAAP). Mes didžiuojamės, kad Tarptautiniam menedžmento institutui (TMI) (International Institute of Management, IIM) suteiktas „Gold Center“ vardas už daugiau nei 20 metų teikiamą aukštą studijų kokybę.
 • Dėl naujo tipo švietimo proceso jūs būsite savo laiko šeimininku ir galėsite efektyviai spręsti savo asmenines, profesines ir mokymosi problemas. Užsiėmimai TMI (IIM) vyksta 2 kartus per mėnesį, poilsio dienomis (savaitgaliais). Vieno užsiėmimo trukmė per „Zoom“ platformą – ne daugiau nei 4 val. Studentas gauna visą mokymosi medžiagos komplektą popieriniu ir elektroniniu formatais. Būtinas studijų elementas – rašomieji darbai. Studijų metu labai skatinamas savitarpio pagalbos grupių darbas. Mums nepriimtini paskaitų metodai. Mes taikome mokymosi, kartu atliekant praktiką, metodą.
 • Studijos yra labiau orientuotos į praktiką. Jau pradiniame studijų etape jūs galėsite diegti naujoves savo darbo vietoje, savo organizacijoje. Jums bus prieinama pažangiausia patirtis „iš pirmų rankų“.
 • Studijų kokybę užtikrina mūsų aukštą išsilavinimą įgiję konsultuojantys dėstytojai, papildomai studijavę pagal atitinkamas programas, pavyzdžiui, „Tjutorius atlieka vaidmenis: mokytojo, kolegos ir draugo“.
 • Mūsų absolventai rečiau susiduria su sunkumais, ieškodami darbo. Gautos žinios ir gebėjimai suteikė jiems galimybę sėkmingai dirbti tarptautiniuose kolektyvuose, taip pat ir užsienyje.
 • Įgijus kompetencijos, įgūdžių ir gebėjimų, jums atsiveria galimybė pasiekti aukštą socialinį statusą ir užsitikrinti materialinę padėtį, taip pat išsiugdyti laikmečio reikalavimus atitinkantį charakterį ir elgesį.
 • Investicijos į profesinių kompetencijų plėtrą ateityje užtikrins didelius dividendus.
 • Norintiems pakelti savo profesinę kvalifikaciją.
 • Tiems, kas dirbdami nori mokytis.
 • Įvairiems buhalterinės ir vadybinės apskaitos specialistams. Naudinga vadybininkams, vadovams, analitikams, kurie kuria valdymą, orientuotą į veiklos rezultatą.
 • „Apskaitos ir finansų“ specializacijos studentams, nes, studijuodami poilsio dienomis, jie racionaliai panaudos savo laiką ir įgis išsilavinimo dokumentą, kuris padės labiau konkuruoti darbo rinkoje.
 • Jaunuoliams, kurie planuoja dirbti Vakarų Europoje. Ten Didžiosios Britanijos diplomas ir sertifikatas bus labai naudingi.
 • Visiems, kurie suvokė, kad profesionali ir asmeninė sėkmė neįsivaizduojama be ekonominių ir specialių verslo žinių.
 • Tiems, kas turi siaurą specializaciją ir nori ją praplėsti.
 • Visiems, visiems, visiems, kas nori tapti ryškesni, sėkmingesni ir savo gebėjimus maksimaliai įgyvendinti darbe, asmeniniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje.
 • Išmoksta tvarkyti buhalteriją skirtingų nuosavybė formų įmonėse.
 • Padidina gebėjimą konkuruoti ir paklausą darbo rinkose.
 • Gali dirbti užsienietiško kapitalo kompanijose; dirbti buhalteriu užsienyje.
 • Tampa ekonomistu, gebančiu ne tik suprasti ir įvertinti bet kokį ūkiško gyvenimo reiškinį, bet ir numatyti jį, pasiūlyti galimą įvykių eigą.
 • Patvirtina savo kvalifikaciją Diplomu.
 • Turi galimybę tapti IAB, IFA asociacijų nariu.
 • TFAS sudaro pagrindą laiku ir objektyviai informuoti akcininkus ir kitus suinteresuotus asmenis apie kompanijos veiklą, jos finansinę situaciją, apie tai, koks realiai yra vadybininkų indėlis didinant akcijų vertę. Pagal TFAS parengta atskaitomybė užtikrina veiksmingą akcininkų bendradarbiavimą su žmonėmis, atsakingais už einamuosius kompanijos reikalus.
 • TFAS pagrįsta atskaitomybė yra vienas iš svarbiausių žingsnių, suteikiančių kompanijai galimybę įsitraukti į kapitalo rinkas.
 • Atskaitomybė, parengta remiantis TFAS, išsiskiria informatyvumu ir naudingumu naudotojams. Renkantis vienokį ar kitokį metodą pagrindinis kriterijus yra informacijos naudingumas priimant ekonominius sprendimus.
Nemokamas vadovėlis

„Kompetencijos lygio nustatymas"

PDF knyga "Buhalteri sustiprink pozicijas!"

Gauti vadovėlį nemokamai

Siųsti PDF knygą į el. paštą

Sutinku su asmens duomenų tvarkymo politika.

Užsakyti naujienlaiškį. Atsisakyti galėsite bet kada.

Mūsų garantijos

Esate naujas klausytojas? Ateikite į pirmą užsiėmimą ir įsitikinkite, ar kursai atitinka jūsų lūkesčius. Kitu atveju įsipareigojame per tris darbo dienas grąžinti sumokėtus pinigus.

Klausytojai apie mus
Trumpai apie programą
Klausti mūsų

Jūsų investicija

„Niekas negrįžta su kaupu taip, kaip investicija į save.“

Kainos 2024 m. rudens / pavasario semestrui (EUR) PVM netaikomas

 

Įprasta kaina

Išankstinė kaina

Mokant visą sumą iš karto

Kaina 2025 pavasario semestrui
Kursai L3

1660 €

-15% iki gegužės 31 d.
1411 €

 -5%
1577 €

1710 €
Kursai L4

1760 €

-15% iki gegužės 31 d.
1496 €

 -5%
1672 €

1810 €

Kursai L5

2050 €

-15% iki gegužės 31 d.
1742 €

-5%
1947 €

2100 €

* Nuolaidos sumuojamos

** Galimybė mokėti dalimis. Teirautis info@tmi.lt

*** Registracija D. Britanijoje įskaičiuota

**** PVM netaikomas

Registracijos sąlygos

Reikalavimai stojantiesiems: buhalterinės apskaitos tvarkymo supratimas, pageidautina buhalterio darbo patirtis, aukštasis išsilavinimas nebūtinas. Anglų kalbos žinios – nebūtinos, kursai ir egzaminas lietuvių kalba. Stojant būtina užpildyti žemiau pateiktą registracijos formą, pasirašyti studijų sutartį ir pateikti mokėjimo dokumentų kopijas.

Į L5 kursus priimami klausytojai, baigę L3/L4 kursus, arba asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį, kurie jau susipažino su TFAS pagrindais ir dirbdami kažkiek jais vadovavosi.

.

Užsiėmimų grafikai 

2024 m. rudens semestrui (Zoom platforma)

Kursai L3
 1. 2024-09-14
 2. 2024-09-28
 3. 2024-10-12
 4. 2024-10-26
 5. 2024-11-09
 6. 2024-11-23
 7. 2024-12-07
 8. 2024-12-14 (egzaminas)
Laikas: 9-14 val.

 

Kursai L4
 1. 2024-09-28
 2. 2024-10-12
 3. 2024-10-26
 4. 2024-11-09
 5. 2024-11-23
 6. 2024-12-07
 7. 2024-12-11 (egzaminas)
Laikas: 10-14 val.

 

Kursai L5
 1. 2024-10-26
 2. 2024-11-09
 3. 2024-11-23
 4. 2024-12-14
 5. 2025-01-11
 6. 2025-01-25
 7. 2025-02-08
 8. 2025-02-22
 9. 2025-03-08
 10. 2025-03-22
 11. 2025-03-29 (egzaminas)
Laikas: 10-14 val.

 

Mūsų partneriai ir klausytojai

Praktinė pastaba

Buhalterio profesijos privalumas yra tas, kad ji visuomet yra paklausi darbo rinkoje. Nėra tokios organizacijos, kuri gali apsieiti be buhalterio darbo. Kvalifikuotas buhalteris turės didelę paklausą ir ateityje. Maiklas Dinas, IAB prezidentas

Profesionalo požiūris

Studijuojant programą, įvaldomos finansinės atskaitomybės pagal TFAS, rengimo ir analizės žinios bei įgūdžiai. Programa puikiai tinka norintiems tobulintis finansų srityje. Programos užduotys atitinka nurodytas temas ir įvaldyti joms skirtą laiką. Temų detalizacija atskleista gana išsamiai ir padeda gerai įsisavinti žinias. Studijų metu taikomi aktyvūs metodai. Šie metodai ir grupinis darbas yra ganėtinai originalūs ir praktiški, padeda atskleisti ir spręsti problemas. Programa yra aktuali ir skatina buhalterinės bei valdymo apskaitos specialistų kompetencijos augimą. SIŪLAU ŠIĄ PROGRAMĄ PATVIRTINTI... iš valstybės tarnautojų mokymo programos recenzijos. Aleksandras Rutkauskas, profesorius, VGTU fakulteto dekanas

Atsakymas vertas dėmėsio

Studijų metu įgyjami ne tik finansinės atskaitomybės rengimo, bet ir jos analizės įgūdžiai. Programa yra aktuali valstybės tarnautojams, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai siejasi su siūlomomis temomis. Ji vienodai tinka ir pradedantiems specialistams, ir jau dirbantiems buhalteriams, ir visiems asmenims, susijusiems su buhalterine apskaita. Šią programą vertinu kaip būtiną, naudingą. Ji neabejotinai nusipelno specialistų dėmesio.... iš valstybės tarnautojų mokymo programos recenzijos. Danas Mikailionis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos skyriaus viršininkas

Verslo lyderiai su Jumis

Aukštos kokybės mokomoji medžiaga. Labai svarbu, kad dėstytojas gali išaiškinti sudėtingus teorinius klausimus, pateikdamas paprastus pavyzdžius. Manau, kad šis kursas yra naudingas visiems buhalteriams, auditoriams, teisininkams, įmonių vadovams, ypač dabar, kai mūsų valstybė integravosi į Europos Sąjungą. Liuza Peleckienė, Vyr. buhalterė, dirba Italijoje.

Pagrindinis dalykas

Aš labai džiaugiuosi, kad mokymasis ir pagrindiniu, ir baigiamuoju IAB lygmenimis pateisino lūkesčius ir sustiprino mano pozicijas bei tarnybinio augimo gebėjimus. O aprūpinimas visa mokymo medžiaga, asmeninės konsultacijos, praktiniai užsiėmimai, geranoriškas konsultuojančių dėstytojų požiūris studijas pavertė ne tik mokomosiomis, bet ir geranoriškomis. A. Maistrova

Dažnai užduodami klausimai

Mes rekomenduojame pradėti mokymus nuo kurso L3. Tai suteiks Jums profesionalų universalumą ir gebėjimą tvarkyti įvairių ūkininkavimo formų įmonių apskaitą pagal TFAS.

 • Viena programa - 3 mokymų kursai. Buhalterio profesionalo kvalifikacija patvirtinama D. Britanijos dokumentais, pripažįstamais ne tik Europoje.
 • Jūsų konkurencinis pranašumas ir karjeros augimas.
 • D. Britanijos išsilavinimas yra prestižinis. Programų kokybę patvirtina vyriausybinių organizacijų akreditacijos.
 • IAB, IFA sertifikatai ir diplomai užskaitomi tęsiant studijas 140 aukštųjų mokyklų Anglijoje ir kitose finansų organizacijose: ACCA, IPP, IFA, IPFM, AAT, ICAEW.
 • 95 % mūsų studentų išlaiko egzaminą iš pirmo karto! Aukščiausius įvertinimus gauna daugiau nei 40 % studentų.
 • Neišlaikiusiems, suteikiama galimybė laikyti egzaminą dar kartą, sumokėjus mokestį už pakartotiną registraciją D. Britanijoje.
 • Norintiems pakartotinai studijuoti kursą (lankyti praktinius užsiėmimus) - kaina derinama individualiai.
 • Ar išlaikytas egzaminas bus užskaitytas buhalterio profesionalo vardui gauti? Taip, bus. Tai Europos principai (Bolonijos Deklaracija, ratifikuota Lietuvos Seimu).
 • "Į titulą buhalteris profesionalas gali pretenduoti auditoriai ir apskaitos ekspertai, kurie įgijo tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų kaip...sertifikuotų buhalterių pažyžėjimus". A. Linartas, Apskaitos ir audito tarnybos direktorius (VŽ: 2015.06.02)

Nuo kurio kurso pradėti mokymus?

Mes rekomenduojame pradėti mokymus nuo kurso L3. Tai suteiks Jums profesionalų universalumą ir gebėjimą tvarkyti įvairių ūkininkavimo formų įmonių apskaitą pagal TFAS.

Kodėl verta studijuoti?

 • Viena programa – 3 mokymų kursai. Buhalterio profesionalo kvalifikacija, patvirtinta D. Britanijos dokumentais, pripažįstamais ne tik Europoje.
  Jūsų konkurencinis pranašumas ir karjeros augimas.
 • Britiškas išsilavinimas yra prestižinis. Programų kokybę patvirtina vyriausybinių organizacijų akreditacijos.
 • IAB, IFA Diplomai užskaitomi tęsiant studijas 140 aukštųjų mokyklų D. Britanijoje ir kitose finansų organizacijose: ACCA, IPP, IFA, IPFM, AAT, ICAEW.

Ką daryti, neišlaikius egzamino?

 • 95 proc. mūsų studentų išlaiko egzaminą iš pirmo karto! Aukščiausius įvertinimus gauna daugiau nei 40 proc. studentų.
 • Neišlaikiusiems suteikiama galimybė laikyti egzaminą dar kartą, sumokėjus mokestį už pakartotinę registraciją D. Britanijoje.
 • Norintiems pakartotinai studijuoti kursą (lankyti praktinius užsiėmimus) kaina derinama individualiai.
 • Ar išlaikytas egzaminas bus užskaitytas buhalterio profesionalo vardui įgyti? Taip. Tai Europos principai (Bolonijos Deklaracija, ratifikuota Lietuvos Seimo).
 • „Į titulą buhalteris profesionalas gali pretenduoti auditoriai ir apskaitos ekspertai, kurie įgijo tarptautinėje erdvėje pripažintų profesinių asociacijų <...> sertifikuotų buhalterių pažymėjimus.“ A. Linartas, Apskaitos ir audito tarnybos direktorius (VŽ, 2015 06 02)

Būkite su profesionalais!

Patirkite mokymosi, dokumentų įteikimo Didžiosios Britanijos ambasadoje džiaugsmą ir šventę, kuri visuomet bus su Jumis.

uk_ambasada
eurobuhalteris_dimplomai_6

PROFESIONALAIS NE GIMSTAMA, O TAMPAMA

Svarbiausias Bolonijos deklaracijos (ratifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo) principas yra tas, kad specialistas, vienoje šalyje narėje laikomas kvalifikuotu, turi būti laikomas kvalifikuotu tos pačios profesijos specialistu ir kitose šalyse narėse. Bolonijos deklaraciją ratifikavo visos Europos Sąjungos šalys, Rusija, Baltarusija, Ukraina...

Kiekvieni metai – tai 526 600 gyvenimo minučių ir kiekvieną iš jų reikia panaudoti ugdant potencialą. JŪSŲ POTENCIALĄ! Veikite, laikas nelaukia!