Dirbti ir mokytis? Tai įmanoma!

Įsivaizdavimas, kad mes siūlome neakivaizdines studijas, gerokai klaidingas. Neakivaizdinis išsilavinimas, toks, kokį jį pažįsta daugelis žmonių, neefektyvus. Išsivysčiusiose šalyse jis nepraktikuojamas.

Atvirosios studijos (blended) su palaikymu – tai naujo tipo išsilavinimas, atitinkantis šiuolaikinės ekonomikos ir žmonių reikalavimus.

Tik vienas neakivaizdinių ir „blended“ studijų elementas yra bendras – savarankiškų užsiėmimų būtinybė.

Atvirojo universiteto Verslo mokyklos dekanas Džeimsas Flekas dažnai pateikia vieną pavyzdį. Jis kalba taip:

”Dirbdamas Edinburgo universitete, skaičiau paskaitas dviejų šimtų žmonių auditorijai. Galinėse eilėse sėdinčių žmonių veidų net įžiūrėti negalėjau. Būtent tai ir buvo nuotolinis mokymas.

Akivaizdinėje paskaitoje atstumas tarp lektoriaus ir studento gali būti neįtikėtinai didelis, nepaisant to, kad fiziškai jie yra arti vienas kito. Taip pat ir studentai — sėdėdami ant gretimų kėdžių, jie neturi galimybės dirbti komandoje. Atvirų studijų sistema sutvarkyta taip, kad žmogus galėtų analizuoti savo paties praktiką, turėdamas grįžtamąjį ryšį, pasinerti į profesinę terpę. Tai kitoks mokymas, besiskiriantis ir nuo akivaizdinių, ir nuo neakivaizdinių studijų. Dėstytoją ir studentus gali skirti tūkstančiai kilometrų, tačiau jie yra žymiai artimesni vieni kitiems, nei du žmonės, pasyviai sėdintys greta vienoje auditorijoje“.

Atviros studijos su parama — tai:

 • kokybiškai nauja, pažangi studijų forma, pagrįsta švietimo, profesinės ir socialinės terpių integracija bei pedagoginių ir organizacinių pagrindų vienybe, kurios funkcionavimą užtikrina ištisas kompleksas tarpusavyje susijusių technologijų, nulemiančių vienodą kokybę visame studijų tinkle, orientuota į dirbančių specialistų kompetentingumo ugdymą per aktualių gamybinių uždavinių sprendimą ir organizacijų vystymą per personalo ugdymą;
 • studijų forma, kuri leidžia organizuoti mokymąsi nuo bet kurio lygmens, per atstumą, nenutraukiant veiklos (yra atvira prieinamumo prasme);
 • neriboja studijų proceso formos — studijos įpintos į profesinę veiklą (yra atviros studijavimo formų pasirinkimo laisvės prasme);
 • orientuotos į besimokančiojo poreikius (yra atviros naujiems poreikiams);
 • vyksta plačioje komunikacinėje erdvėje tarp besimokančiųjų ir dėstančiųjų, tarp studentų ir dėstytojų grupių ir t.t. (yra atviros komunikacijų prasme);
 • numato įvairias bendravimo formas dėl mokymosi kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros komunikacijų formų požiūriu);
 • sukuria sąlygas besimokančiųjų saviaktualizacijai dėl studijavimo kelio pasirinkimo galimybės (yra atviros užbėgančio už akių (pirmenybinio) mokymosi prasme).

 

Bet kokios bendrovės ateitis – tai žmonės! Investicijų į žmogiškąjį kapitalą rezultatas – tai operacinio efektyvumo didinimas, sąnaudų optimizavimas, strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos kūrimas ir galiausiai pelno didinimas!

Daugelis turi nemažą krūvį darbe, todėl mano, kad studijoms jie neturės nei laiko, nei jėgų. Renkantis kitą mokymosi įstaigą, greičiausiai taip ir būtų. Tačiau ne mūsų atveju.

Siūloma studijų technologija suteikia galimybę sudėlioti individualų užsiėmimų grafiką, kas yra labai naudinga, jei žmogus labai užsiėmęs. Praktika pagrįstos studijos integruojamos į darbo procesą. Studentas vienu metu ir mokysis, ir dirbs, ir tobulins savo praktiką.

Mūsų į praktiką orientuota technologija suteikia galimybę gauti studijų efektą iškart išstudijavus pirmas knygas ir apsilankius pirmuose užsiėmimuose.

Kaip mes siekiame šio rezultato? Visa geriausia europietiška vadybos srities patirtis suspausta iki tinkamo naudoti instrumentarijaus. Pateikti vadybos koncepcijos ir modeliai, o taip pat kontekstas, kada jie tinkami naudoti. Spręsdami visas užduotis studentai remiasi savo praktika ir regia rekomendacijas, kaip ją tobulinti. Ta rinkos situacija, kurioje dabar yra studento bendrovė, bus studento asmeninis case-study nuo pat pirmų užsiėmimų.

Panašaus išsilavinimo neįmanoma gauti renkantis trumpas programas. Problemas reikia numatyti, suvokti ir įsivaizduoti, kaip spręsti. Būtinas strateginis mąstymas, kurį ugdo sisteminis išsilavinimas.

O dabar apie…

…nauda darbdaviui:

 • organizacijų personalas ugdomas pasirenkant aktualias veiklos sritis, minimaliai trikdant darbo grafiką ir už prieinamą kainą;

 • iš geriausių Europos švietimo įstaigų personalas gauna naujausias žinias ir darbo įgūdžius, kuriuos išstudijavus galima iškart naudoti darbo vietoje;

 • didinamas personalo pasitikėjimas savimi ir kompetentingumas užimant aukštas pareigas ir dirbant tarptautiniame lygmenyje.

 

Ugdant personalą ugdoma ir kompanija

Lietuvoje nedaug vadybininkų turi verslo išsilavinimą, juolab vakarietišką.

Įgyti išsilavinimą iš pirmų rankų, perimti išsivysčiusių šalių patirtį – visa tai įmanoma. Įsitikinkite patys.

Žinoma, kad konkurencinėje kovoje laimi tas, kas greičiau mokosi. Organizacijos rimtai rizikuoja, atsižvelgdamos tik į savo patirtį ir intuiciją.

Tai išsilavinimas…

 • pageidaujantiesiems persikvalifikuoti arba pakelti savo profesinę kvalifikaciją;

 • tiems, kas dėl gyvenimo aplinkybių turi dirbti ir mokytis;

 • fiziniams asmenims ir įmonių užsakovams, kurie jau suprato, kad investuojant į personalo ugdymą greitu laiku garantuojamas didelis našumas;

 • bet kurios aukštosios mokyklos studentams, nes studijuodami savaitgaliais jie racionaliai naudoja savo gyvenimo laiką ir įgyja antrą išsilavinimą gebėdami konkuruoti darbo rinkoje;

 • tiems, kurie ketina paieškoti laimės Vakaruose. Ten kaip tik pravers tarptautiniai diplomai;

 • visiems, kas suvokė, kad profesionali ir asmeninė sėkmė neįmanoma be ekonominių ir specialių žinių;

 • aukštosios ir vidurinės valdymo grandies darbuotojams ir tiems, kurie nori tokiais tapti;

 • visiems, visiems, visiems, kas nori tapti ryškesni, sėkmingesni ir maksimaliai realizuoti savo gebėjimus ir galimybes darbe, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

 

Daugelis tik kalba apie integraciją su Europa. Mes gi jau seniai teikiame europietiškas studijas ir ne žodžiais, o darbais padedame integruotis į europietišką tautų šeimą.

Mes siūlome jums teisingą sėkmės kelią!