Projektinė metodika: Naujos galimybės ir įtaka verslui

Šiandieninėse verslo valdymo realijose ryškėja nauja tendencija – projektinio metodo auganti reikšmė. Šis pokytis kyla iš sparčiai didėjančios konkurencijos, technologijų kintamumo būtinybės ir nuolat mažėjančių sąnaudų spaudimo.

Viskas, ką mes darome, turi kažką bendro su pokyčiais. Kiekvienas projektas tampa katalizatoriumi pokyčiams, o projektų valdymas tampa būtiniu įgūdžiu kiekvienam darbuotojui, siekiančiam prisidėti prie verslo plėtros ir gauti pelną.

Tradiciškos valdymo struktūros dažnai yra neefektyvios, todėl kuriant projektus, kuriems būdingas ribotas laikotarpis, svarbu sukurti atsakingų specialistų komandas. Projektų įgyvendinimas suteikia plačias galimybes tiek visai įmonei, tiek jos darbuotojams, ir yra esminis verslo valdymo elementas.

Projektinio grupinio darbo svarba nepaprastai didelė, kai kiekvienas darbuotojas veikia savarankiškai, yra plačiai informuotas specialistas, bendradarbiaujantis su kitų tokiais pat plačiai mąstančių specialistų komanda ir siekiantis naujų sprendimų. Ypač vertingi yra projektų vadovai, gebantys subalansuoti techninius ir strateginius įgūdžius.

Talentų ugdymas

Šiuo metu versliniam mąstymui didelė reikšmė tenka projektų vadovams, o tai aktualu ir aukščiausios vadovybės lygiui, susijusiam su projektinėmis veiklomis. Projektai dabar yra neatsiejamai susiję su bendrovės strategija, reikalaujantys ypatingų įgūdžių, tokios kaip komunikacija, analitinis mąstymas, techniniai įgūdžiai ir verslo nuovokumas. „Projekto valdymo“ programa, pagal Vokietijos ekonomikos ir vadybos akademijos programą, suteikia būtinas žinias lietuvių kalba. Daugiau nei 90 000 šios programos absolventų yra įtraukti į atsakingus Europos projektus.

Programa apima dvi pagrindines kryptis – kompetencijų plėtra ir verslo plėtros projektų įgyvendinimas. Į šią programą įtraukiamos skirtingo sunkumo projektų valdymo temos: struktūrizavimas, darbų organizavimas, finansiniai aspektai, kontrolė, konfliktų valdymas, komandų formavimas, rizikų ir sąnaudų valdymas.

Studijos apima interaktyvius elementus, realias verslo situacijas ir žaidimus, suteikdamos galimybę suprasti pagrindinius projektinio metodo principus, demonstruoti jo pranašumus ir pasirengti praktiniam įgyvendinimui. Programoje taip pat įtraukta daugybė išsamiai ištirtų projektų įgyvendinimo pavyzdžių. Jei reikia, programa suteikia galimybę parengti ir apginti studento organizacijos tematiką.

Verslui, siekiančiam augimo, yra būtina turėti specialistų, gebančių dirbti projektų srityje, ir skatinti darbuotojus įgyti žinias ir įgūdžius įvairiems projektams įgyvendinti.

Portfelių ir programų valdymo svarba

Portfelių ir programų valdymas tapo neatsiejama daugelio bendrovių veiklos dalimi. Šios srities valdymas tapo svarbiu sėkmingos bendrovės strategijos elementu. Gebėjimas sujungti bendrovės portfelius ir programas su jos strategija tampa esminiu projektų vadovų ir organizacijos vadovybės įgūdžiu. Suprastinant projektų tarpusavio sąveiką ir įtaką, projekto vadovas turi atkreipti dėmesį į smulkmenas, suprasti organizacijos specifiką ir gebėti matyti visas organizacijos „projekto“ dalis. Šie įgūdžiai suteikia lemiamą pranašumą bendrovėms, kurios skatina savo vadovus turėti tokį mąstymą ir būti jais įkvėptais.

…vystymo supratimas

…vystymo įvaldymas

…vystymo valdymas DARYKITE SKIRTĄ ĮTAKĄ – VEIKITE!